Usługi

Zakres świadczonej obsługi księgowej obejmuje między innymi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie rejestrów dla celów rozliczeń VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • kompleksowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • sporządzanie wszelkich wymaganych przepisami prawa deklaracji związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz VAT
 • kompleksowe rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • informowanie o płatnościach na rzecz Urzędu Skarbowego i ZUS za pośrednictwem SMS i maila
 • prowadzenie wymaganej sprawozdawczości wobec Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz PFRON
 • bieżącą oraz kompleksową reprezentację przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi instytucjami publicznymi
 • sporządzanie dokumentacji na potrzeby procesu kredytowania działalności oraz poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania